top of page
Debut-Lydnad.jpg

TÄVLING

Tävlingsansvarig

Bankgiro tävling: 5516-3265

Att tänka på när tävling pågår.

När vi har tävlingar på klubbområdet ber vi er som är på parkeringen att inte gå upp till klubbstugan när en tävlande är på plan. Vänta tills den tävlanden är klar och skynda er upp emellan byte av ekipage. På så sätt så får vi alla det trevligare och tar hänsyn till varandra.

Regler Klubbmästerskap

Rallylydnad, Agility, Nose Work, Lydnad.

  • Klubbmästerskap hålls en gång om året.

  • Domare bör vara en utomstående. 

  • Klubbens samtliga medlemmar och hundar får ställa upp i klubbens KM.

  • Hunden startar i den klass som den skulle ha startat i om det varit officiellt prov. Om hunden har startat i högre klass får den inte starta i lägre klass på KM gäller både officiell och inofficiell samt KM. 

  • Löptik får delta men startar sist. I lydnad startar löptik sist och klassen vilken löptik deltar i läggs sist. 

  • Prisutdelning sker vid tävlingstillfället. 

  • Ändringar av regler ska beslutas av årsmöte eller medlemsmöte.

Titlar &  beteckningar

Man måste skicka in resultat själv och det ska innehålla hundens namn, regnr/tävlingslicens samt ägarens namn. 
Ekipaget ska vara tävlande för VGBHK. 

Följer SKKs officiella titlar och beteckningar
Officiella titlar och beteckningar som Svenska Kennelklubben registrerar i hundregistret. De är kopplade till olika prov, tävlingar eller utställningar som hunden deltar eller uppnår särskilda resultat i. Mer om det finns att läsa här

Utöver SKKs officiella titlar och beteckningar
- Doftprov Nose Work

- GK BH/VT-prov

- GK STMR

- Genomfört MH

- Genomfört BPH

bottom of page